Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Sochaczewie

W latach 1950-1975 w Sochaczewie funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Warszawie.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało włączone do nowo utworzonego województwa skierniewickiego. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Sochaczewie.

Na terenie operacyjnym sochaczewskiej KRSP funkcjonowały 3 jednostki zawodowe straży

  • ZSP Sochaczew
  • ZZSP Chodakowskich Zakładów Włókien Chemicznych "Chemitex" w Sochaczewie
  • ZZSP Zakładów Tworzyw Sztucznych "Boryszew-Erg" w Sochaczewie


ZSP Sochaczew
ZZSP ZWCh "Chemitex" Sochaczew
ZZSP ZTS "Boryszew-Erg" w Sochaczewie