Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Kozienicach

W latach 1950-1975 w Kozienicach funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Kielcach. W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało włączone do nowo utworzonego województwa radomskiego. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Kozienicach. Teren rejonu kozienickiego obejmował: miasto Pionki, miasto i gminę Kozienice oraz gminy Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów n/Pilica, Magnuszew, Pionki, Sieciechów.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowały 2 jednostki zawodowej straży

  • ZSP Kozienice
  • ZZSP Zakładów Tworzyw Sztucznych "Pronit" w Pionkach

Ponadto działały tu 72 terenowe jednostki OSP (33 typu "S" i 39 typu "M" - stan na rok 1990) w tym:
typu "S-3" - 1 jednostka
typu "S-2" - 6 jednostek
typu "S-1" - 26 jednostek
typu "M-2" - 5 jednostek
typu "M-1" - 34 jednostek

Oprócz jednostki zakładowej "Pronitu" w pionie resortowym na terenie rejonu funkcjonowało 5 jednostek (1 straż obowiązkowa i 4 ZOSP) w tym:

  • Obowiązkowa Straż Pożarna Elektrowni Kozienice typu "S-2" (GBA 2,5/16 i GCBA 6/32)
  • ZOSP Fabryki Mebli Kozienice typu "S-1 (GLM-8)
  • ZOSP Zakładów Chemicznych Przerobu Żywicy Garbatka-Letnisko typu "M-2"
  • ZOSP Zakładów Przemysłu Drzewnego w Pionkach typu "M-2"
  • ZOSP Kozienickich Zakładów Drzewnych typu "M-1"


ZSP Kozienice
ZZSP ZTS "Pronit" Pionki