Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Lipsku

W latach 1950-1975 w Lipsku funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Kielcach.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało włączone do nowo utworzonego województwa radomskiego. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Lipsku.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowała 1 jednostka zawodowej straży

  • ZSP Lipsko