Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Radomiu

W latach 1950-1975 w Radomiu funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Kielcach.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało stolicą nowo utworzonego województwa radomskiego. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Radomiu.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowały 4 jednostki zawodowej straży

 • ZSP Radom
 • ZZSP Radomskich Zakładów Przemysłu Skórzanego "Radoskór" w Radomiu
 • ZZSP Zakładów Mechanicznych "Łucznik" im. Waltera w Radomiu
 • ZZSP Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów w Radomiu
Ponadto na terenie miasta działało 11 jednostek ZOSP
 • ZOSP Fabryki Łączników w Radomiu (typu "S") - GLM-8
 • ZOSP Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Radomiu (typu "S") - GLM-8
 • ZOSP Radomskich Zakładów Tytoniowych w Radomiu (typu "M-2")
 • ZOSP Zakładów Przetwórstwa Owocowego w Radomiu (typu "M")
 • ZOSP Zakładów Płytek Ceramicznych w Radomiu (typu "M")
 • ZOSP Zakładów Drzewnych w Radomiu (typu "M")
 • ZOSP Zakładów Materiałów Ogniotrwałych w Radomiu (typu "M")
 • ZOSP Radomskiej Fabryki Telefonów w Radomiu (typu "M")
 • ZOSP Zakładów Naprawy Autobusów w Radomiu (typu "M")
 • ZOSP Zakładów Miesnych w Radomiu (typu "M")
 • ZOSP Zakładów Części Zamiennych w Radomiu (typu "M")


ZSP Radom
ZZSP RZPS "Radoskór" Radom
ZZSP ZM "Łucznik" im. Waltera w Radomiu
ZZSP RFFiL Radom