Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Siedlcach

W latach 1950-1975 w Siedlcach funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Warszawie.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało stolicą nowo utworzonego województwa siedleckiego. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Siedlcach.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowały 2 jednostki zawodowej straży

  • ZSP Siedlce
  • ZZSP PKP Siedlce
Ponadto na terenie siedleckiej KRSP działało 5 jednostek ZOSP
  • ZOSP Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego "Caro" w Siedlcach (typu "M-2")
  • ZOSP Zakładów Jajczarsko-Drobiarskich w Siedlcach (typu "M")
  • ZOSP FSO-ZPP w Siedlcach (typu "M")
  • ZOSP Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Dortkowie (typu "M")
  • ZOSP Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Soroczynie (typu "M")


ZSP Siedlce
ZZSP PKP Siedlce