Niniejszy rozdział to podróż w czasie ograniczona czterema dekadami historii PRL-u. W każdej dziesięciolatce odnotowano ważniejsze wydarzenia związane z rozwojem ochrony przeciwpożarowej w formie pożarniczego kalendarium. Uzupełnieniem tych informacji są krótkie artykuły poświęcone rozwojowi techniki pożarniczej w kontekście przemian gospodarczych i społecznych w poszczególnych dekadach Polski Ludowej.Lata '50

Lata '60

Lata '70

Lata '80