W latach 1958-1991 zakład był głównym krajowym producentem pojazdów gaśniczych. Początkowo powstawały tam średnie samochody gaśnicze 001 i 002 zabudowywane na podwoziach Star 21/25. W połowie lat sześćdziesiątych wdrożono do produkcji model 028 a wkrótce jego zmodernizowaną odmianę 003 oparte konstrukcyjnie na Starze 26. Dekada Gierka przyniosła za sobą uruchomienie produkcji ciężkiego samochodu gaśniczego 004 oraz nowego średniego 005 budowanego na uterenowionym podwoziu Star 244L. Lata osiemdziesiąte to trudny okres, a jedyną nowością tej dekady był model 008 czyli oszczędnościowa odmiana samochodu 005. W ośrodku doświadczalnym jelczańskiego zakładu zbudowano również kilka prototypów udanych pojazdów, które nie zostały skierowane do produkcji. Los ten spotkał duży samochód gaśniczy 006 przeznaczony dla przemysłu, 007 przeznaczony do zwalczania pożarów lasów oraz model 010, który miał się stać następcą starzejącego się już Jelcza 004.

Zupełnie niedawno udało się dotrzec do danych liczbowych obrazujących ilość pojazdów pożarniczych wykonanych w poszczególnych latach w jelczańskich zakładach. Okazuje się, że na ogólną liczbę 100 egzemplarzy modelu 028 wyprodukowanych na przełomie 1968 i 1969 roku, pomimo dużego deficytu samochodów pożarniczych w polskiej straży, tylko 20 trafiło do krajowych jednostek, zaś pozostałe 80 sztuk wyeksportowano do Egiptu. To świadczy o tym, jak wielkie znaczenie miał w PRL-u handel wolnodewizowy z krajami II obszaru płatniczego.

Samochody pożarnicze wytwarzane w JZS we wszystkich katalogach wyrobów, prospektach i dokumentach homologacyjnych oznaczane były w specyficzny sposób. Elementem determinującym nazwę pojazdu był zawsze typ zabudowy pożarniczej, a nie jak u większości pozostałych producentów, typ zastosowanego podwozia (np. samochód gaśniczy GBA 2,5/16, mimo że był zabudowany na podwoziu Stara 244, otrzymał nazwę handlową Jelcz 005). Również w niniejszym opracowaniu przyjęto oryginalną nomenklaturę w tym zakresie.Jelcz 001 - GBA 2/16
Jelcz 002 N-751 - GBM 2/8
Jelcz 002 N-752 - GBM 2/8
Jelcz 003/003E - GBAM 2/8+8
Jelcz 004 - GCBA 6/32
Jelcz 004M - GCBA 6/32
Jelcz 005 - GBA 2,5/16
Jelcz 005 - GBA(Rt) 2,5/16 - Adaptacja PKP
Jelcz 005M - GBA 2,5/16
Jelcz 006/1 - GCBA 11/45
Jelcz 006/2 - GCBA 11/45
Jelcz 007 - GBAM 2,3/16/8
Jelcz 008 - GBM 2,5/8
Jelcz 010 - GCBA 5/32
Jelcz 028 - GBAM 2/8+8