W 1964 roku we Wrocławskich Zakładach Urządzeń Pożarniczych we Wrocławiu rozpoczęto małoseryjną produkcję śniegowego samochodu gaśniczego GSn-900. Cztery lata później wrocławskie zakłady wykonały kilka egzemplarzy pojazdów śniegowych GSn-1800 na podwoziu Żubra. Produkcję obu odmian samochodów zakończono na początku lat siedemdziesiątych. Głównym odbiorcą tych pojazdów były zakładowe straże Zjednoczenia Przemysłu Chemicznego.Star 25L GSn-900
Star 29 GSn-900
Żubr A-80 - GCSn-1800