Dział zawiera prezentację typowych konstrukcji pojazdów gaśniczych oferowanych przez polski przemysł w latach 1949-1991. Znalazły się tutaj również projekty, które z różnych przyczyn nigdy nie zostały zrealizowane. Katalog pogrupowany został według producentów pojazdów.Sanocka Fabryka Wagonów "Sanowag" w Sanoku

Jelczańskie Zakłady Samochodowe w Jelczu

Państwowy Ośrodek Maszynowy w Zamościu

Zakład Budowy Maszyn "Osiny" w Nowej Wsi k. Częstochowy

Wrocławskie Zakłady Urządzeń Pożarniczych we Wrocławiu

Katowickie Zakłady Wyrobów Metalowych w Siemianowicach Śląskich

Fabryka Samochodów Ciężarowych w Lublinie

Niezrealizowane projekty i prototypy

Pozostali producenci