Zawodowa Stra? Po?arna w Ustroniu

Zawodowa Stra? Po?arna w Ustroniu powsta?a w 1976 roku. Baz? lokalow? jednostki stanowi?a cz??? stra?nicy OSP Ustro?-Polana.

Wyposa?enie ZSP

lata osiemdziesi?te

              
- SOp - UAZ 469B
              
- GLM-8 - ?uk A15
              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GBM 2/8 - Star 266/ZBM Osiny------------------------------------------------------------------------------------------------------