ZZSP Odlewni Skoczów (Zak?ad FSM nr.5)

Zawodowa Zak?adowa Stra? Po?arna w Odlewni Skoczów (zak?ad filialny FSM) funkcjonowa?a od lat siedemdziesi?tych do 1991 roku. Po likwidacji ZZSP powo?ano na jej bazie terenow? jednostk? ZSP Skoczów, któr? w roku 1992 przemianowano na JRG Skoczów.

Wyposa?enie ZZSP

Lata osiemdziesi?te

 040235 
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
 040233 
- GCBA 8,5/48 - Tatra 148 Rosenbauer SLF
              
- GPr-1500 - Star 29 KZWM------------------------------------------------------------------------------------------------------