Zawodowa Straż Pożarna w Krośnie Odrzańskim

Wyposażenie ZSP (stan z roku 1990)

              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
 490110 
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
 490111 
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
 490115 
- GCBM 18/8 - Jelcz C417
              
- SH-18 - Star 29
              
- SOn - Żuk A1511


------------------------------------------------------------------------------------------------------