Zawodowa Straż Pożarna w Lubsku

Wyposażenie ZSP (stan z roku 1990)

 490210 
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
 490211 
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
 490212 
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
 490213 
- GPr-1500 - Star 29 KZWM
              
- SH-18 - Star 200


------------------------------------------------------------------------------------------------------