ZZSP Lokomotywowni PKP w Zb?szynku

Zawodowa Zak?adowa Stra? Po?arna PKP przy Lokomotywowni w Zb?szynku dzia?a?a w ramach Zachodniej Dyrekcji Okr?gowej PKP. By?a to jednostka kategorii "C" w sile plutonu (sekcja na zmianie).

Wyposa?enie (stan z roku 1990)

 490730 
- SLRt - ?uk A15
              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- GPr-1500 - Star 29 KZWM------------------------------------------------------------------------------------------------------