ZZSP Zak?adu Produktami Naftowymi "CPN" w ?aganiu

Wyposa?enie (stan z roku 1990)

              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004 (zast?pi? GBAM 2,8+8)
              
- GCBA 8,5/48 - Tatra 148 Rosenbauer SLF 8500------------------------------------------------------------------------------------------------------