ZZSP Lokomotywowni PKP w ?aganiu

Zawodowa Zak?adowa Stra? Po?arna PKP przy Lokomotywowni w ?aganiu dzia?a?a w ramach Zachodniej Dyrekcji Okr?gowej PKP. By?a to jednostka kategorii "C" w sile plutonu (sekcja na zmianie)

Wyposa?enie (lata 80)

              
- GBAM 2/8+8 - Jelcz 003
 490933 
- GPr-1500 - Star 29 KZWM------------------------------------------------------------------------------------------------------