I Oddzia? Zawodowej Stra?y Po?arnej w Cz?stochowie

Zawodowa Stra? Po?arna w Cz?stochowie by?a jednostk? kat "B" (142 etaty) i sk?ada?a si? z trzech oddzia?ów taktycznych, posiadaj?cych w?asne rejony dzia?ania.

Oddzia? I zlokalizowany by? w zabytkowym budynku z 1911 roku przy ulicy Stra?ackiej 3. Jego potencja? ludzki stanowi?o 69 funkcjonariuszy (minimum pluton na zmianie).

Wyposa?enie (stan na 31.12.1982 r.)

 080101 
- SOp - Polski Fiat 125p
 080102 
- SD? - ?uk A1507 MORS
              
- GLM/GLBM - ?uk A-15
 080110 
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
 080115 
- GPr 1500 - Star 29 KZWM
 080114 
- SD-30 - Jelcz S420 Magirus DLK-30
              
- SRt - ?
              
- SPgaz - ?uk A06

              
- APL - Agregat piany lekkiej
              
- PGM-8 - HL 900.40 - przyczepa ga?nicza

Wyposa?enie (stan na 31.12.1990 r.)

 080101 
 
 CZA 711N 
- SOp - FSO 125p
 080104 
 
 CZA 755H 
- SD? - ?uk A1507 WZ?
 080110 
 
 CZA 951N 
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
 080111 
 
                 
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
 
 CZA 7370 
- GCBA 6/32 - Jelcz 004M
 080114 
 
 CZK 652C 
- SD-30 - Jelcz S420 Magirus DLK 30

              
- APL 200 - GZWM GPL 2/650
              
- PGM-8 - HL 900.40 - przyczepa ga?nicza
              
- POd - HL 900.40 - przyczepa oddymiaj?ca

Samochody specjalne w??czone do podzia?u bojowego ZSP Cz?stochowa w latach 1983-1990

 080006 
 
 CZA 094N 
- SD? - Star 266 AUM 117 (od 1983 roku - stacjonowanie na III Oddziale ZSP)
 080215 
 
 CZA 854K 
- SD-37 - Jelcz 415 Metz (od 1985 roku - stacjonowanie na III Oddziale ZSP)
 080116 
 
 CZA 855G 
- SLRd - ?uk A1511 ZBM (od 1986 roku - stacjonowanie na III Oddziale ZSP)
 080221 
 
 CZA 980G 
- SW-1500 - Star 266 (od 1986 roku - stacjonowanie na III Oddziale ZSP)
 080210 
 
 CZA 251R 
- SOn-8 - ?uk A-15 ZBM (od 1986 roku - stacjonowanie na III Oddziale ZSP)------------------------------------------------------------------------------------------------------