II Oddział Zawodowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Zawodowa Straż Pożarna w Częstochowie była jednostką kat "B" (142 etaty) i składała się z trzech oddziałów taktycznych, posiadających własne rejony działania.

Oddział II został powołany w 1961 roku. Zlokalizowany był w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Częstochowa - Błeszno. Jego potencjał ludzki stanowić miało 27 funkcjonariuszy (minimum sekcja na zmianie). W praktyce jednak na zmianie służbowej znajdowały się 3 - 4 osoby (szczególnie pod koniec lat 80). Oddział powstał w celu skrócenia czasu interwencji w południowej części miasta. Sprawiło to, że znacznej poprawie uległ stan ochrony przeciwpożarowej w tym regionie. Dzięki współpracy z miejscową jednostką OSP, zawodowcy często byli wspomagani w działaniach przez ochotników. W związku z reorganizacją sieci zawodowych jednostek ochrony przeciwpożarowej, II Oddział ZSP został zlikwidowany w 1992 roku.

Wyposażenie (stan na 31.12.1982 r.)

              
- GBAM 2/8+8 - Star A26P
              
- GBAM 2/8+8 - Star A26P
 080150 
- GBM 2/8 - Star A266 ZBM (Samochód OSP, na stanie od 1983 roku)

Wyposażenie (druga połowa lat 80)

              
- GLM-8 - Żuk A15C
 080115 
- GPr-1500 - Star A29 KZWM------------------------------------------------------------------------------------------------------