ZZSP Huty im. Bolesława Bieruta w Czestochowie

Huta im. Bolesława Bieruta w Częstochowie była jedną z największych hut stali w Polsce. Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna działająca przy tym kombinacie była z kolei największą jednostką resortowego pionu ochrony przeciwpożarowej w województwie częstochowskim. Była to jednostka kat "B" w sile kompanii wzmocnionej plutonem (78 etatowych funkcjonariuszy). Do 1 sierpnia 2015 roku przy częstochowskiej hucie funkcjonowała Zakładowa Służba Ratownicza powołana na bazie dawnej ZZSP.

Więcej informacji na temat historii ZZSP dostępnych jest w artykule portalu 112Częstochowa: https://112czestochowa.eu/historia-zakladowej-sluzby-ratowniczej-isd-huta-czestochowa/.


Wyposażenie (stan na koniec lat 60., główne pojazdy)

 F-080 
- GSBAM 2000/8+8 - Jelcz 028
 F-081 
- SBM 2000/8 - Jelcz 002 N-751
 F-082 
- SBM 2000/8 - Jelcz 002 N-751
 F-083 
- GM-8 - Star 20 N-71

Wyposażenie (stan na 31.12.1982)

 0801xx 
- SOp
 0801xx 
- GLM/GLBM - Żuk A-15
 0801xx 
- GBAM 2/8+8 - Star A26P
 080131 
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
 080132 
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
 080134 
- GCBA 6/32 - Tatra 148 CAS32
 080135 
- SD-30 - IFA W50

 080130 
- APL - Agregat piany lekkiej Meteor - 2 szt.
 080130 
- DWP 2400 - Total - 2 szt.

Wyposażenie (stan na 31.12.1991)

 080131 
 
 CZP 930C 
- GCBA 6/32 - Jelcz 004M
 080132 
 
 CZB 630C 
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
 080133 
 
 CZA 053K 
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
 080134 
 
 CZB 758C 
- GCBA 6/32 - Tatra 148 CAS32
 080135 
 
 CZB 756C 
- SD-30 - IFA W50
 080136 
 
 CZP 242C 
- SOp - FSO 125p
 080148 
 
 CZA 031H 
- SRt - Iveco-Magirus RW-2 Kran
              
 
 CZA 400H 
- SLKw - Żuk A07

 080130 
- APL - Agregat piany lekkiej Meteor - 2 szt.
 080130 
- DWP 2400 - Total - 2 szt.

Ponadto jednostka dysponowała rezerwami chemicznych środków gaśniczych w ilości ok 9 ton.


------------------------------------------------------------------------------------------------------