Ochotnicze Straże Pożarne z terenu KRSP w Rawie Mazowieckiej

Wyposażenie OSP typu "S" z terenu operacyjnego KRSP w Rawie Mazowieckiej (stan na 31.12.1989)

 380450 
 
 SKA 703N 
- GBM 2/8 - Star 660 POM - OSP Wilkowice
 380452 
 
 SKA 708N 
- GBM 2/8 - Star 266 ZBM - OSP Kurzeszyn
 380453 
 
 SKA 690G 
- GLM-8 - Żuk A-15M - OSP Rawa Nazowiecka
 380454 
 
 SKA 696N 
- GLM-8 - Żuk A-15M - OSP Konopnica
 380455 
- GLM-8 - Żuk A-15 - OSP Babsk
 380456 
 
 SKB 150G 
- GBAM 2/8+8 - Jelcz 003 - OSP Głuchów
 380457 
 
 SKB 138B 
- GLM-8 - Żuk A-15M
 380458 
 
 SKA 682G 
- GLM-8 - Żuk A-15M - OSP Wysokienice
 380460 
 
 SKB 134B 
- GBM 2/8 - Jelcz 002 - OSP Białynin
 380461 
 
 SKB 202C 
- GBM 2/8 - Star 200 ZBM - OSP Biała Rawska
 380462 
 
 SKA 916G 
- GLM-8 - Żuk A-15M - OSP Żelazna
 380463 
- GLM-8 - Żuk A-15M - OSP Przewodowice
 380464 
 
 SKA 806N 
- GLM-8 - Żuk A-15 - OSP Rosławowice
 380465 
 
 SKA 807N 
- GBM 2/8 - Jelcz 002 N-752 - OSP Dańków
 380466 
- GLM-8 - Żuk A-15M -
 380467 
 
 SKA 967Z 
- GBM 2/8 - Jelcz 002 N-751 - OSP Chodnów
 380468 
 
 SKA 535N 
- GBAM 2/8+8 - Jelcz 003 - OSP Sadkowice
 380469 
 
 SKA 510N 
- GBAM 2/8+8 - Jelcz 003 - OSP Lubania
 380470 
 
 SKA 431G 
- GLM-8 - Żuk A-15M - OSP Trębaczew
 380471 
 
 SKA 540N 
- GLM-8 - Żuk A-15 - OSP Kaleń
 380472 
 
 SKA 788V 
- GLM-8 - Żuk A-15 - OSP Cielądz
 380473 
 
 SKA 272G 
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005 - OSP Regnów
 380474 
 
 SKA 785V 
- GBAM 2/8+8 - Jelcz 003 - OSP Sierzchowy
 380475 
 
 SKB 003S 
- GLM-8 - Żuk A-15C - OSP Wola Chojnata
 380476 
 
 SKA 926B 
- GLM-8 - Żuk A-15B - OSP Ossa
 380477 
 
 SKA 016G 
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005 - OSP Wysokienice
 380480 
 
 SKA 309V 
- GLM-8 - Żuk A-15 - OSP Jeruzal
 790438 
 
 SKB 953G 
- GBM 2,5/8 - Jelcz 008 - OSP Cielądz
 780438 
 
 SKD 134B 
- GLM-8 - Żuk A-15C - OSP Ossowice------------------------------------------------------------------------------------------------------