Zawodowa Straż Pożarna w Koniecpolu

Zawodowa Straż Pożarna w Koniecpolu rozpoczęła działalność 15 marca 1985 roku. Była to jednostka kat. "C" z minimum sekcją na zmianie służbowej. Strażnica usytuowana była przy ulicy Adama Mickiewicza. Przed utworzeniem ZSP, od 1975 roku w Koniecpolu funkcjonowało Pogotowie Zawodowe oraz KRSP.

Wyposażenie

Stan na 31.12.1991 r.

              
 
 CEA 2909 
- SOp - FSO 125p
              
 
                
- SOp - UAZ 469
              
 
 CZA 696U 
- SDŁ - Żuk A1507
              
 
 CZA 711K 
- SLRt - FSO 1500
              
 
 CZA 693U 
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
 
 CZA 228R 
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005M
              
 
 CZA 590R 
- SLKw - Żuk A15
              
 
 CZA 240R 
- SKw - Star 200
              
 
 CZH 538C 
- SCN-18 - Jelcz C317------------------------------------------------------------------------------------------------------