II Oddzia? Zawodowej Stra?y Po?arnej w Bielsku-Bia?ej

II Oddzia? Zawodowej Stra?y Po?arnej w Bielsku-Bia?ej by? jednostk? kat. "C" z obsad? 30 funkcjonariuszy. Stra?nica "dwˇjki" by?a zlokalizowana przy Pl. Ratuszowym 9.

Wyposa?enie

Stan na 01.01.1991 r.

              
- GLBA 0,4/2 - ?uk A151C
              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GCBA 8,2/32 - Tatra 815 CAS32------------------------------------------------------------------------------------------------------