Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Kopalni Węgla Kamiennego "Czerwona Gwardia" w Będzinie

Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Kopalni Węgla Kamiennego "Czerwona Gwardia" w Będzinie była jednostką kat. "C" z 33 etatami. Siedziba jednostki mieściła się na terenie kopalni przy ul. Musioła.

Wyposażenie (stan na 31.12.1981 r.)

 140130 
- GBAM 2/8+8 - Jelcz 028------------------------------------------------------------------------------------------------------