Zak?adowa Zawodowa Stra? Po?arna Kopalni W?gla Kamiennego "Czerwona Gwardia" w B?dzinie

Zak?adowa Zawodowa Stra? Po?arna Kopalni W?gla Kamiennego "Czerwona Gwardia" w B?dzinie by?a jednostk? kat. "C" z 33 etatami. Siedziba jednostki mie?ci?a si? na terenie kopalni przy ul. Musio?a.

Wyposa?enie (stan na 31.12.1981 r.)

 140130 
- GBAM 2/8+8 - Jelcz 028------------------------------------------------------------------------------------------------------