Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Huty "Batory" w Chorzowie

Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Huty "Batory" w Chorzowie była jednostką kat. "C" (29 etatów) z minimum sekcją na zmianie służbowej. Siedziba jednostki mieściła się poza terenem zakładu przy ul. Racjonalizatorów 10.

Wyposażenie (stan na 31.12.1981 r.)

              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GBAM 2/8+8 - Jelcz 003------------------------------------------------------------------------------------------------------