Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Huty "Batory" w Chorzowie

Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Huty "Batory" w Chorzowie była jednostką kat. "C" (29 etatów) z minimum sekcją na zmianie służbowej. Siedziba jednostki mieściła się poza terenem zakładu przy ul. Racjonalizatorów 10.

W 1994 roku w związku z likwidacją ZZSP powołano Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą w Chorzowie - Batorym, która podlegała operacyjnie pod KR PSP w Chorzowie. Rejon chroniony obejmował m.in. część Świętochłowic, które od 1982 do 1999 roku nie posiadały na swoim terenie jednostki Zawodowej/Państwowej Straży Pożarnej.

W 1999 roku JRG w Chorzowie - Batorym de facto przekształciła się w JRG Świętochłowice, przenosząc się tym samym do nowych obiektów.

Wyposażenie (stan na 31.12.1981 r.)

              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GBAM 2/8+8 - Jelcz 003------------------------------------------------------------------------------------------------------