Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Zakładów Azotowych im. Pawła Findera w Chorzowie

Zakłady Azotowe w Chorzowie były jednymi z największych tego typu przedsiębiorstw w Polsce. Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna działająca przy tym kombinacie była jedną z lepiej wyszkolonych i wyposażonych jednostek w rejonie górnośląskim. Na początku lat 80 zatrudniała 68 osób, z czego na każdej zmianie służyło po 15 strażaków. Taki stan rzeczy kwalifikował jednostkę do kat. "B". Ostatecznie rozwiązano ją na początku lat 90.

Wyposażenie (stan na 31.12.1981 r.)

              
- GCBA 3,5/25 - Skoda 706RTHP Karosa ASC 25
              
- GCBA 8,5/32 - Tatra 138 Rosenbauer SLF 8500
 140332 
- GPr-3000 - Skoda 706 Total PLA 3000
              
- SD-25 - IFA S-4000 Sachsering DL25h

              
- APL 200 - Agregat piany lekkiej Meteor Hi-Ex 200 SAP - 5 szt.
              
- APL 500 - Agregat piany lekkiej Meteor Hi-Ex 500 SAP - 2 szt.
              
- DWP2400 - Total - 2 szt.

Ponadto jednostka posiadała park zbiorników o różnych pojemnościach na środki gaśnicze wraz z armaturą.


Pojazdy, które zasiliły podział bojowy ZZSP w latch 1982 - 1990 (Wybrane)


              
- GBAPr 2/16/750 - Steyr 791 MetzTroTLF (od 1987)
              
- GCBA 4+7/50 - Steyr 1491 Rosenbauer SLF 11000------------------------------------------------------------------------------------------------------