Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Huty Katowice

Kombinat Metalurgiczny Huta Katowice był na ówczesne czasy największą hutą stali w Polsce. Działająca przy niej Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna była największą jednostką resortowego pionu ochrony przeciwpożarowej w województwie katowickim. Jej potencjał ludzki stanowiło 227 funkcjonariuszy, z czego na każdej zmianie służbowej służyło po 9 sekcji. Podzielona była na 3 oddziały posiadające wydzielone na terenie Huty rejony działania. W razie potrzeby część SiŚ z zakładu mogła być zadysponowana do działań poza jego obrębem.

Obecnie jednostka jako Służba Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Gazowego funkcjonuje pod dyrekcją ArcelorMittal Poland S.A

Wyposażenie (stan na 31.12.1981 r.)

              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- GCBA 13/48 - Steyr 1490 Rosenbauer SLF 13000
              
- GCBA 13/48 - Steyr 1490 Rosenbauer SLF 13000
              
- GCBA 13/48 - Steyr 1490 Rosenbauer SLF 13000
              
- GCBA 13/48 - Steyr 1490 Rosenbauer SLF 13000
              
- GPr-3000 - Jelcz 315M Rosenbauer Minimax P 3000
 140641 
- GPr-3000 - Jelcz 315M Rosenbauer Minimax P 3000
              
- SD-30 - Magirus Deutz 170D12F DLK30

              
- APL 200 - Agregat Piany Lekkiej Meteor Hi-Ex 200 SAP
              
- APL 500 - Agregat Piany Lekkiej Meteor Hi-Ex 500 SAP
              
- M40/8 - Agregat pompowy Rosenbauer SPA 4000------------------------------------------------------------------------------------------------------