Zawodowa Straż Pożarna w Świętochłowicach

Zawodowa Straż Pożarna w Świętochłowicach była (wg. planu sieci straży pożarnych woj. katowickiego) jednostką kat. "C". Na zmianie służbowej pozostawać miało 1,5 sekcji. Na dzień 31.12.81 r. w ZSP zatrudnionych było 41 osób. Siedziba jednostki mieściła się przy ul. Armii Czerwonej 15.

31 grudnia 1982 roku w związku z poważnymi brakami kadrowymi ZSP została zlikwidowana. Rejon operacyjny przejęły KRSP w Chorzowie i Rudzie Śląskiej. W 1994 roku część miasta Świętochłowice została objęta rejonem operacyjnym nowo utworzonej JRG PSP w Chorzowie - Batorym. Na stałe zawodowe pożarnictwo powróciło do Świętochłowic dopiero w 1999 roku.

Wyposażenie (stan na 31.12.1981 r.)

              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- GLBM 0,4/8 - Żuk A151C------------------------------------------------------------------------------------------------------