Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Zakładów Chemii Gospodarczej "Pollena-Strem" w Strzemieszycach

Zakłady Chemii Gospodarczej "Pollena-Strem" położone były w Strzemieszycach - dzielnicy Dąbrowy Górniczej. Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna funkcjonująca przy zakładzie była (wg. planu sieci straży pożarnych woj. katowickiego) jednostką kat. "C" (32 etaty). Na zmianie służbowej miała pozostawać jedna sekcja. Siedziba jednostki mieściła się na tyłach kompleksu.

Wyposażenie (stan na 31.12.1981 r.)

              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GCBA 10/40 - Tatra 148 Skuteng RFT 6610/S------------------------------------------------------------------------------------------------------