Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna PPH Polskie Odczynniki Chemiczne Gliwice

Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Przedsiębiorstwa Polskie Odczynniki Chemiczne Gliwice była (wg. planu sieci straży pożarnych woj. katowickiego) jednostką kat. "C" (35 etatów). Na zmianie służbowej miała pozostawać jedna sekcja. Strażnica zlokalizowana była na terenie zakładu przy ul. Sowińskiego 13.

Wyposażenie (stan na 31.12.1981 r.)

 140743 
- GCBA 6/40 - Jelcz 315M Skuteng RFT 4260
              
- GBAM 2/8+8 - Jelcz 003
              
- GPr-1500 - Star A29 KZWM------------------------------------------------------------------------------------------------------