Zak?adowa Zawodowa Stra? Po?arna Zak?adów Naprawczych Taboru Kolejowego w Gliwicach

Zak?adowa Zawodowa Stra? Po?arna Zak?adów Naprawczych Taboru Kolejowego w Gliwicach by?a (wg. planu sieci stra?y po?arnych woj. katowickiego) jednostk? kat. "C" (31 etatów). Na zmianie s?u?bowej pozostawa? mia?a jedna sekcja. Jednostka zmaga?a si? z trudnymi warunkami socjalno - bytowymi. Stra?acy zajmowali wagony kolejowe z sypialniami podstawione w odleg?o?ci ok. 50m od gara?u z samochodami.

Wyposa?enie (stan na 31.12.1981 r.)

              
- GLM-8 - ?uk A15
              
- GBAM 2/8+8 - Star A26P------------------------------------------------------------------------------------------------------