Zak?adowa Zawodowa Stra? Po?arna Zak?adów Mechanicznych "Bumar - ?ab?dy" w Gliwicach

Zak?ady Mechaniczne "Bumar - ?ab?dy" znane s? g?ównie z produkcji sprz?tu pancernego dla potrzeb Wojska Polskiego. Powstawa?y tu równie? ?urawie samojezdne oraz maszyny budowlane. Zak?adowa Zawodowa Stra? Po?arna ZM by?a (wg. planu sieci stra?y po?arnych woj. katowickiego) jednostk? kat. "B" (80 etatów). Na zmianie s?u?bowej pozostawa? mia?y 3 sekcje. Jej siedziba mie?ci?a si? przy ul. Mechaników. W 1992 roku na bazie ZZSP utworzono Jednostk? Ratowniczo - Ga?nicz? podleg?? KR PSP w Gliwicach.

Wyposa?enie (stan na 31.12.1981 r.)

              
- GBAM 2/8+8 - Star A26P
              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
 140733 
- GCBA 8,5/48 - Tatra 148 Rosenbauer SLF 8500
              
- GPr-3000 - Jelcz 315M Total PLF 3000

              
- DWP 2400 - Total
              
- APL 200 - Meteor Hi-Ex 200 SAP------------------------------------------------------------------------------------------------------