Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Huty Metali Nieżelaznych "Szopienice"

Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice" była jedną z największych w Polsce producentów walcowanych wyrobów nieżelaznych z miedzi i mosiądzu. Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna przy niej funkcjonująca była (wg. planu sieci straży pożarnych woj. katowickiego) jednostką kat. "B". Na zmianie służbowej miały pozostawać 2 sekcje. Na dzień 31.12.81 r. w ZZSP zatrudnionych było 55 osób. W 1992 roku na bazie ZZSP powołano JRG 3 w Katowicach.

Wyposażenie (stan na 31.12.1981 r.)

              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004M
              
- GLM-8 - Żuk A15------------------------------------------------------------------------------------------------------