Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Huty "Pokój" w Rudzie Śląskiej

Historia opisywanej jednostki zakładowej straży pożarnej rozpoczyna się niedługo po uruchomieniu na terenie Nowego Bytomia huty "Friedenshütte" (Huta "Pokój"), co miało miejsce w 1840 roku. Pierwsze wzmianki na temat sprzętu gaśniczego pojawiają się w 1859 roku, co było związane z ich kradzieżą. Jednak dopiero w 1887 roku oficjalnie utworzona została jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, której członkowie byli pracownikami zakładu.

Majątek huty pozwalał na stworzenie strażakom bardzo dobrych warunków socjalno - bytowych, które przejawiały się m.in. budową nowoczesnej (jak na owe czasy) remizy oraz wspinalni. W 1905 roku OSP została przekształcona w Zawodową Straż Pożarną Huty "Pokój". Finansowanie jednostki ze środków zakładu przyczyniało się do jej dobrego wyposażenia. W 1922 roku zarówno huta, jak i zakładowa straż pożarna znalazły się po polskiej stronie granicy. 5 lat później ZSP Huty "Pokój" zrzeszała 52 członków w tym: 40 strażaków, 9 podoficerów i 3 oficerów. Do 1939 roku straż przeszła również motoryzację, wymieniając tabor konny na samochodowy.

Po zakończeniu II wojny światowej jednostka wznowiła działalność. W 1968 roku była to jedna z 3 zawodowych jednostek zakładowych (pozostałe to ZSP KWK "Nowy Wirek" oraz ZSP KWK "Halemba"), jakie funkcjonowały na terenie Rudy Śląskiej. Siedziba jednostki mieściła się nadal w tym samym obiekcie przy ul. Niedurnego 79. Wraz z pozyskiwaniem nowego rodzaju samochodów ratowniczo - gaśniczych konieczne było wybudowanie dodatkowych garaży, które zlokalizowano za dotychczasową remizą. Podyktowane było to m.in. za dużymi gabarytami typowych wówczas samochodów na szerokość i wysokość bram w użytkowanym obiekcie.

Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Huty "Pokój" w Rudzie Śląskiej w okresie PRL była (wg. planu sieci straży pożarnych woj. katowickiego) jednostką kat."B" (54 etaty). Na zmianie służbowej miały pozostawać 2 sekcje. Historia jednostki kończy się w latach 90., kiedy to w związku z restrukturyzacją huty podjęto decyzję o likwidacji ZZSP.

Wyposażenie (stan na lata 60/70, lista niepełna)

              
- GBM 2/8 - Jelcz 002

Wyposażenie (stan na 31.12.1981 r.)

              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- GPr-1500 - Star A29 KZWM

Opis historii jednostki przygotowano na podstawie publikacji "Dwa wieki pożarnictwa w Rudzie Śląskiej" autorstwa Pana Rafała Wawrzynka oraz dzięki materiałom archiwalnym ze zbiorów redakcji.------------------------------------------------------------------------------------------------------