Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Kopalni Węgla Kamiennego "Nowy Wirek" w Rudzie Śląskiej

Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Kopalni Węgla Kamiennego "Nowy Wirek" w Rudzie Śląskiej była (wg. planu sieci straży pożarnych woj. katowickiego) jednostką kat. "B"* (54 etaty). Na zmianie służbowej miały pozostawać 2 sekcje. Siedziba jednostki mieściła się przy ul. Telmwana 112. Strażnicę stanowił parterowy budynek bez zaplecza o fatalnych warunkach socjalno - bytowych.

* - Stany według decyzji Wojewody Katowickiego. W wielu jednostkach resortowych woj. katowickiego występował niedobór lub przerost zatrudnienia w stosunku do planu.

Wyposażenie (stan na 31.12.1981 r.)

 141431 
- GBAM 2/8+8 - Star A26P------------------------------------------------------------------------------------------------------