Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Huty "Jedność" w Siemianowicach Śląskich

Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Huty "Jedność" w Siemianowicach Śląskich była (wg. planu sieci straży pożarnych woj. katowickiego) jednostką kat. "C" (30 etatów). Na zmianie służbowej miała pozostawać jedna sekcja. Strażnica ZZSP zlokalizowana była na terenie zakładu przy ul. 27-go stycznia 1. Stanowił ją parterowy budynek bez zaplecza o fatalnych warunkach socjalno - bytowych.

Wyposażenie (stan na 31.12.1981 r.)

              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GBAM 2/8+8 - Star A26P------------------------------------------------------------------------------------------------------