Zawodowa Stra? Po?arna w Sosnowcu

Zawodowa Stra? Po?arna w Sosnowcu by?a (wg. planu sieci stra?y po?arnych woj. katowickiego) jednostk? kat. "B" (93 etaty). Na zmianie s?u?bowej mia?y pozostawa? 3 sekcje. Siedziba ZSP znajdowa?a si? w nowym obiekcie zlokalizowanym przy ul. Klimontowskiej 21.

Wyposa?enie (stan na 31.12.1981 r.)

              
- GLBM 0,4/8 - ?uk A 151B
              
- GBAM 2/8+8 - Star A26P
              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- GPr-1500 - Star A29 KZWM
              
- SD-30 - Magirus-Deutz 150D 11F DLK 30
              
- SRt - (?)------------------------------------------------------------------------------------------------------