Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Kopalni Węgla Kamiennego "Niwka - Modrzejów" w Sosonowcu

Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Kopalni Węgla Kamiennego "Niwka - Modrzejów" była (wg. planu sieci straży pożarnych woj. katowickiego) jednostką kat. "C" (31 etatów). Na zmianie służbowej miała pozostawać sekcja. Siedziba ZZSP zlokalizowana była na terenie zakładu przy ul. Wojska Polskiego.

Wyposażenie (stan na 31.12.1981 r.)

              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005------------------------------------------------------------------------------------------------------