Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Zakładów Tworzyw Sztucznych "Nitron-ERG" w Krupskim Młynie

Zakłady Tworzyw Sztucznych "Ntron-ERG" w Krupskim Młynie zajmowały się głównie produkcją materiałów wybuchowych i środków strzałowych. Od lat 60, w tym miejscu wytwarzano również hełmy m.in. dla potrzeb straży pożarnej. ZZSP istniejąca przy zakładach była (wg. planu sieci straży pożarnych woj. katowickiego) jednostką kat. "B" (44 etaty). Na zmianie służbowej miały pozostać dwie sekcje. Siedziba ZZSP mieściła się na terenie kompleksu fabrycznego przy ul. Lublinieckiej.

Wyposażenie (stan na 31.12.1981 r.)

              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
 141930 
- GCBA 10/40 - Tatra 148 Skuteng RFT 6610/S
              
- GPr-1500 - Star A29 KZWM

 141930 
- APL-500 - Meteor Hi-Ex 500 SAP------------------------------------------------------------------------------------------------------