Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Portu Lotniczego w Przyrzowicach

Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Portu Lotniczego w Pyrzowicach była (wg. planu sieci straży pożarnych woj. katowickiego) jednostką kat. "C" (18 etatów). Na zmianie służbowej miała pozostawać sekcja. Na początku lat 80 jej zaplecze socjalno - bytowe utrzymywało się na bardzo niskim poziomie, siedzibę jednostki stanowił bowiem drewniany barak ulokowany przy pasie startowym. Trzon ochrony przeciwpożarowej obiektu stanowiła Wojskowa Straż Pożarna znajdująca się kilkaset metrów dalej. Taki stan rzeczy utrzymywał się do początku lat 90, wtedy wówczas zadania powierzone WSP stopniowo zaczęła przejmować tworząca się Lotniskowa Służba Ratowniczo - Gaśnicza.

Wyposażenie (stan na 31.12.1981 r.)

              
- GCBA 6/32 - Tatra 138 Karosa ASC32------------------------------------------------------------------------------------------------------