ZZSP Zakładów Przemysłu Bawełnianego "Ceba" w Częstochowie

Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Zakładów Przemysłu Bawełnianego "Ceba" w Częstochowie była jednostką kat. "B" w sile kompanii (57 etatowych funkcjonariuszy). Strażnica "Ceby" była zlokalizowana przy ulicy Rejtana. W latach 90, po likwidacji ZZSP, bazę lokalową w "Cebie" przejęła Państwowa Straż Pożarna, lokalizując tam JRG nr 1 w Częstochowie.

Wyposażenie

Stan na 31.12.1982

 0801xx 
- GLM/GLBM - Żuk A15
 080138 
- GBAM 2/8+8 - Star A26P
 0801xx 
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
 080139 
- GBA 3,5/16 - Skoda 706 RTHP CAS16
 080140 
- GCBA 6/32 - Jelcz 004------------------------------------------------------------------------------------------------------