ZZSP Zakładów Przemysłu Lniarskiego "Stradom" w Częstochowie

Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Zakładów Przemysłu Lniarskiego "Stradom" w Częstochowie była jednostką kat. "C" w sile plutonu (30 etatowych funkcjonariuszy). Strażnica "Stradomia" była zlokalizowana w południowo-zachodniej części miasta na terenie kompleksu fabrycznego. Pierwotnie jej siedzibą był zaadaptowany garaż w jednym z budynków. Dopiero w latach 70 powstał nowocześniejszy, dwukondygnacyjny obiekt posiadający 2 boksy garażowe. W budynku znajdował się również PAD. ZZSP została zlikwidowana w 2000 roku.

Wyposażenie

Stan na 1976 rok

              
- GLM-8 - Żuk A15
 080143 
- GBM 2/8 - Jelcz 002

Stan na 31.12.1986

              
- GLM-8 - Żuk A15
 080143 
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005

Stan na 31.12.1992 (Lista może być niekompletna)

              
 
                 
- GLM-8 - Żuk A15
 080143 
 
 CZA 239G 
- GCBA 6/32 - Jelcz 004M
 080143 
 
 CZX 608P 
- PGM-8 - VEB HL 900.40 - przyczepa gaśnicza
 080143 
- POd - VEB HL 900.40 - przyczepa oddymiająca------------------------------------------------------------------------------------------------------