Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Zakładów Przemysłu Lniarskiego "Wigolen" w Częstochowie - Gnaszynie

Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Zakładów Przemysłu Lniarskiego "Wigolen" w Częstochowie była jednostką kat. "B" w sile kompanii (30 etatowych funkcjonariuszy). Strażnica "Wigolenu" była zlokalizowana w dzielnicy Gnaszyn przy ul. Przejazdowej.

Wyposażenie

Stan na 31.12.1985

 080146 
 
 CZA 129K 
- GLM-8 - Żuk A15
 080147 
 
 CZA 162C 
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005

 080147 
- APL 500 - Meteor Hi-Ex 500 SAT/BE
 080147 
- PG-8 - VEB HL 900.40------------------------------------------------------------------------------------------------------