Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Zakładów Przemysłu Lniarskiego "Wigolen" w Częstochowie - Gnaszynie

Zakłady Przemysłu Lniarskiego "Wigolen" w Częstochowie swoją historią sięgają 1912 roku, kiedy to powstało "Towarzystwo Gnaszyńskiej Jutowej Manufaktury" wytwarzające worki jutowe i sienniki. Do 1939 roku fabryka zajmowała się również produkcją swetrów, obrusy, zasłon okiennych i prześcieradeł.

Po zakończeniu II wojny światowej zakład upaństwowiono, a jego nazwę zmieniono na Zakłady Przemysłu Lniarskiego nr 5 w Gnaszynie. Wraz z modernizacją zakładu w latach 70. uruchomiono przędzalnię wigoniową, a także rozpoczęto wyrób rzeczy z polipropylenu. Profil produkcji spowodował kolejną zmianę nazwy na Zakłady Przemysłu Lniarskiego "Wigolen" w Częstochowie, która funkcjonowała do 1991 roku.

W latach 90 nastąpiły przemiany własnościowe zakładów, które funkcjonują do dzisiaj w ograniczonym zakresie jako "Wigolen S.A".

Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna swoje początki wiąże prawdopodobnie z powstaniem zakładu. Początkowo jako formacja ochotnicza, w późniejszym okresie przekształcona w zawodową. Duże zagrożenie pożarowe na terenie zakładu niejako wymuszało posiadanie zakładowej jednostki ochrony przeciwpożarowej. Na halach produkcyjnych dochodziło do często do pożarów surowców oraz maszyn wykorzystywanych do produkcji wyrobów tekstylnych.

Nie jest znana lokalizacja pierwotnej remizy jednostki. Obecnie istniejący obiekt przy ul. Przejazdowej powstał prawdopodobnie w latach 60. Posiada on dwa garaże (niegdyś przelotowe), wspinalnię (suszarnię węży) oraz część socjalno - bytową zlokalizowaną nad garażami. Z górnego piętra budynku poprowadzono ześlizg rurowy wprost do części garażowej.

Według stanu na 31.12.1982 r. ZZSP była jednostką kat. "C" w sile kompanii (30 etatowych funkcjonariuszy). Na zmianie służbowej pozostawało 7 osób. Jednostka posiadała wyznaczony rejon operacyjny w południowo - zachodniej części miasta obejmujący dzielnice: Gnaszyn - Kawodrza oraz Lisiniec, pełniąc rolę wspomagającą dla miejskiej ZSP.

Pomimo przekształceń własnościowych ZZSP przetrwała lata 90. i zakończyła działalność dopiero w 2003 roku. Wyposażenie jednostki zostało pozyskane m.in. przez jednostkę OSP Małusy Małe (pow. częstochowski, gm. Mstów), która do dnia dzisiejszego użytkuje m.in. średni samochód gaśniczy wodno - pianowy Jelcz 005M z ZZSP. Nieliczni strażacy znaleźli zatrudnienie w PSP, reszta z nich musiała szukać nowego zawodu.

Wyposażenie

Stan na 31.12.1982

 080146 
- GBM 2/8 - Jelcz 002 N-751
 080147 
 
 CZA 162C 
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005

 080147 
- APL 500 - Meteor Hi-Ex 500 SAT/BE
 080147 
- PG-8 - VEB HL 900.40

Stan na 31.12.1985

 080146 
 
 CZA 129K 
- GLM-8 - Żuk A15
 080147 
 
 CZA 162C 
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005

 080147 
- APL 500 - Meteor Hi-Ex 500 SAT/BE
 080147 
- PG-8 - VEB HL 900.40

Lata 1988 - 2003

 080146 
 
 CZA 129K 
- GLM-8 - Żuk A15
 080147 
 
 CZA 939K 
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005M

 080147 
- APL 500 - Meteor Hi-Ex 500 SAT/BE
 080147 
- PG-8 - VEB HL 900.40

Opis został opracowany na podstawie materiałów dostępnych na stronach Wikipedia, Wigolen S.A. oraz dzięki ustaleniom własnym redakcji, które bazują na materiałach archiwalnych i relacjach słownych byłych strażaków ZZSP ZPL "Wigolen" w Częstochowie.------------------------------------------------------------------------------------------------------