Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Zakładów Chemicznych "Organika - Azot" w Jaworznie

Zakłady Chemiczne "Organika - Azot" w Jaworznie zajmowały się produkcją środków ochrony roślin. Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna funkcjonująca przy nich była (wg. planu sieci straży pożarnych woj. katowickiego) jednostką kat. "C" (54 etaty). Na zmianie służbowej miała pozostawać sekcja. Wewnątrz zakładu istniała również specjalna grupa ratownictwa chemicznego.

Wyposażenie (stan na 31.12.1981 r.)

              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- GPr-3000 - Jelcz 325 KZWM------------------------------------------------------------------------------------------------------