Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Kopalni Węgla Kamiennego "Komuna Paryska" w Jaworznie

Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Kopalni Węgla Kamiennego "Komuna Paryska" w Jaworznie była jednostką kat. "C" (68 etatów) z minimum 9 osobami na zmianie służbowej. Jej siedziba mieściła się na terenie kopalni przy ul. Grunwaldzkiej.

Wyposażenie (stan na 31.12.1981 r.)

              
- GBAM 2/8+8 - Jelcz 028/003
              
- GBAM 2/8+8 - Jelcz 028/003------------------------------------------------------------------------------------------------------