Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Huty Szkła Okiennego w Jaworznie - Szczakowie

Huta Szkła Okiennego w Jaworznie - Szczakowie była jedną z kilku tego typu instytucji w Polsce. Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna funkcjonująca przy niej była (wg. planu sieci straży pożarnych woj. katowickiego) jednostką kat. "C" (29 etatów). Na zmianie służbowej miała pozostawać sekcja. Siedziba ZZSP mieściła się przy ul. Kolejarzy 81.

Wyposażenie (stan na 31.12.1981 r.)

              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005------------------------------------------------------------------------------------------------------