Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Fabryki Naczyń Emaliowanych "Silesia" w Rybniku

Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Fabryki Naczyń Emaliowanych "Silesia" w Rybniku była (wg. planu sieci straży pożarnych woj. katowickiego) jednostką kat. "C" (51 etatów). Na zmianie służbowej miała pozostawać sekcja. Siedziba ZZSP mieściła się na terenie zakładu przy ul. Przemysłowej.

Wyposażenie (stan na 31.12.1981 r.)

              
- GBAM 2/8+8 - Star A26P
 141530 
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GPr-2000 - Star A29 Biro Fils------------------------------------------------------------------------------------------------------