Zak?adowa Zawodowa Stra? Po?arna Zak?adów Tworzyw Sztucznych "ERG" w Bieruniu Starym

Zak?adowa Zawodowa Stra? Po?arna Zak?adów Tworzyw Sztucznych "ERG" w Bieruniu Starym by?a (wg. planu sieci stra?y po?arnych woj. katowickiego) jednostk? kat. "C" (31 etatów). Na zmianie s?u?bowej mia?a pozosta? sekcja. Jej siedziba zlokalizowana by?a na terenie zak?adu przy ul. Chemików 155.

Wyposa?enie (stan na 31.12.1981 r.)

              
- GLBM 0,4/8 - ?uk A151C
              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005------------------------------------------------------------------------------------------------------