Zak?adowa Zawodowa Stra? Po?arna Zak?adów Koksowniczych w Zabrzu

Zak?adowa Zawodowa Stra? Po?arna Zak?adów Koksowniczych w Zabrzu by?a (wg. planu sieci stra?y po?arnych woj. katowickiego) jednostk? kat. "B" (31 etatów). Na zmianie s?u?bowej mia?y pozostawa? 2 sekcje. Stra?nica ZZSP znajdowa?a si? na terenie kompleksu przy ul. Pawliczka 2.

Wyposa?enie (stan na 31.12.1981 r.)

              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GPr-1500 - Star A29 KZWM------------------------------------------------------------------------------------------------------