Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Zakładów Koksowniczych w Zabrzu

Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Zakładów Koksowniczych w Zabrzu była (wg. planu sieci straży pożarnych woj. katowickiego) jednostką kat. "B" (31 etatów). Na zmianie służbowej miały pozostawać 2 sekcje. Strażnica ZZSP znajdowała się na terenie kompleksu przy ul. Pawliczka 2.

Wyposażenie (stan na 31.12.1981 r.)

              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GPr-1500 - Star A29 KZWM------------------------------------------------------------------------------------------------------