Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Kopalni Węgla Brunatnego "Bełchatów" w Rogowcu

Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Kopali Węgla Kamiennego "Bełchatów" była jednostką kat. "B". Zabezpieczała rejon kopalni oraz teren Elektrowni, gdzie mieściła się jej siedziba.

Wyposażenie (Stan na 1983 rok, lista niepełna)

              
- GLBM 0,4/8 - Żuk A151C
              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GBM 2/8 - Star A266 ZBM
              
- GBM - (?)
              
- SOp - FSO 1500

Ponadto na wyposażeniu ZZSP znajdował się gąsienicowy pojazd gaśniczy ATS-59G
------------------------------------------------------------------------------------------------------