Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Zakładów Sprzętu Precyzyjnego "Predom" w Niewiadowie

Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Zakładów Sprzętu Precyzyjnego "Predom" w Niewiadowie była jednostką kat. "C". Niewiadowskie zakłady oprócz produkcji znanych przyczep kempingowych, specjalizowały się również w gałęzi przemysłu nieorganicznego, wytwarzając materiały wybuchowe.

Wyposażenie (lata osiemdziesiąte)

              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- GPr-1500 - Star 29 KZWM------------------------------------------------------------------------------------------------------